Varsity vs Mound Westonka - Aug 22 2015 - davewiggins